Dejveloping

naše

Usluge

Firma Dejveloping pruža inžinjerske usluge u oblasti mašinogradnje i industrijskih postrojenja

Naše usluge obuhvataju:

Razvoj kompleksnih mašinskih delova i sklopova

Elektro konstrukcije

Pneumatske i hidrauilične konstrukcije

Izrada PLC Sofware-a

CE dokumentacija

Izrada i test prototipa

Razvoj proizvodnih mašina obuhvata razvoj tehnologije i definisanja procesa proizvodnje krajnjeg proizvoda

Bitan deo našeg razvojnog procesa predstavlja virtuelna simulaciju u 3D CAD Software-u i proračuni delova i sklopova metodom konačnih elemeneta (FEM).

Na osnovu tih rezultata i u stalnoj komunikaciji sa vama, dolazimo do optimalnih rešenja.

Izrada probnih delova i prototipova i njihovo testiranje su srž naših projekata. Na osnovu merenja i testiranja, u odgovarajućim uslovima, dobijaju se rezultati o pouzdanosti i funkcionalnosti proizvoda.

Na osnovu tih rezultata moguće je izvršiti dalju optimizaciju konstrukcije i izradu finalnog rešenja.